Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie

  

  Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie


Instituţie curativ - profilactică, organizator-metodică, ştiinţifică şi didactică, fondată în anul 1984.
În anul 1984, în baza serviciilor de cardio-reumatologie, de cardiologie chirurgicală şi a Laboratorului de Cercetări în Domeniul Cardiologiei al USMF (fondat la 1978) a fost constituit Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Cardiologiei din Moldova.
Fondatorul şi directorul actual al instituţiei - Mihail Popovici, academician al ASM, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova pentru ştiinţă şi tehnică.
În IMSP Institutul de Cardiologie activează circa 520 persoane, inclusiv 1 academician al AŞM, 10 doctori habilitaţi în medicină, 27 doctori în medicină, 33 medici categorie superioară.
IMSP Institutul de Cardiologie este o unitate medicală strategică pentru Republica Moldova şi se constituie din 2 unităţi funcţionale de suport - Dispensarul Cardiologic şi Clinica IMSP Institutul de Cardiologie, în instituţie se acordă anual asistenţă medicală specializată la peste 30.000 de persoane cu diferite afecţiuni cardiovasculare.
În cadrul IMSP Institutul de Cardiologie funcţionează 7 secţii clinice cu un număr total de 300 paturi şi 5 secţii paraclinice (cardiologie funcţională, radiologie, laborator clinico-biochimic, fizioterapie, farmacie). Anual sunt trataţi peste 8.000 de bolnavi cu afecţiuni cardiovasculare.
În baza secţiilor clinice activează respectivele laboratoare ştiinţifice şi 2 catedre de medicină internă ale USMF "Nicolae Testemiţanu".
Laboratorul de cardiologie pediatrică activează în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco"
Direcţiile principale de activitate curativă şi cercetare ştiinţifică:
• profilaxia primară şi secundară a bolilor cardiovasculare
• asistarea urgenţelor cardiace şi a tulburărilor de ritm cardiac
• tratamentul complex al cardiomiopatiilor şi miocarditelor
• managementul hipertensiunii arteriale şi a insuficienţei cardiace
• studii fundamentale în domeniul etiopatogeniei afecţiunilor cardiovasculare
• cardiologia invazivă
Colaboratorii IMSP Institutul de Cardiologie şi-au făcut stagierea în centre ştiinţifice prestigioase din SUA, Italia, Franţa, Israel, Germania, Rusia, Austria, Ungaria, Cehia şi Slovacia. Cu multe din acestea actualmente întreţin relaţii productive de colaborare.
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate în IMSP Institutul de Cardiologie sunt raportate regulat la numeroase foruri internaţionale, inclusiv la Congresele ordinare ale Societăţii Europene de Cardiologie, Congresele Naţionale de Cardiologie.
Anual colaboratorii IMSP Institutul de Cardiologie publică circa 70 de lucrări ştiinţifice şi implementează în practica medicală peste 20 elaborări şi metode inovatoare de diagnosticare şi tratament.
Colaboratorii institutului sunt deţinători a 26 invenţii, au circa 50 monografii, ghiduri, protocoale de diagnostic şi tratament, recomandări metodice.
Doctorat şi postdoctorat. Institutul de Cardiologie este abilitat pentru a desfăşura activitatea de doctorat şi postdoctorat. Anual sunt înmatriculaţi în doctorat 2-3 persoane cu forma de studii la zi şi cu frecvenţă redusă. În cadrul institutului îşi desfăşoară activitatea Consiliul Ştiinţific Specializat – preşedinte dl M.Popovici, academician al AŞM (în ultimii 5 ani în şedinţele Consiliului Specializat au fost susţinute 29 de teze de dr şi dr. hab (26/3) inclusiv din Institutul de Cardiologie 12) şi seminarul Ştiinţific de profil la specialitatea cardiologie şi reumatologie (preşedinte A.Grosu, dr. hab., prof. universitar).
Institutia Medico-sanitară Publică Institutul de Cardiologie este acreditată
atît la activitatea clinică cît şi la cea ştiinţifică.